Átalános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK – AZ EURO TRAVEL INTERNATIONAL KFT ÁLTAL SZERVEZETT, ILLETVE MÁS UTAZÁSSZERVEZŐK KÖZVETÍTETT ÚTJAIRA

 

  1. 1.       Az utazási szerződés létrejötte

 

Az Utas(ok) jelentkezésével és az előleg megfizetésével egyidejűleg az EURO TRAVEL INTERNATIONAL KFT – továbbiakban: Utazási Iroda - mint utazásközvetítő megköti az utazási szerződést, mely az Utazásszervező visszaigazolásával lép hatályba. Az utazást lefoglaló, az utazási szerződést aláíró személy aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik az utazásra való jelentkezésről, ill. az általános utazási feltételek elfogadásáról; az utazás részleteiről – különös tekintettel az utazáshoz szükséges okmányokról és azok kötelező érvényességi idejéről – valamint a szerződéses feltételekről az utastársait tájékoztatni köteles.

 

       2. Részvételi díj

 

2.1. Előleg

 

Foglaláskor – amennyiben az utazás megkezdéséig több, mint 30 nap van hátra – 40% előleget kell fizetni (kivéve, ha az Utazásszervező pl. speciális akciós ár feltételeként ettől eltérő előleget ír elő), 30 napon belüli foglalás feltétele a teljes részvételi díj megfizetése.

(Amennyiben az Utazásszervező a lefoglalt utat/ szállást nem igazolja vissza, a szerződés érvényesen nem jött létre, az utas részére az adott utazásra befizetett összeg maradéktalanul visszafizetésre kerül.)

Menetrend szerinti és fapados repülőjegyek ára a mindig a foglaláskor fizetendő, egy összegben.

 

               2.2. A részvételi díj fennmaradó része

A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, amikor az adott útra vonatkozó szerződés kiegészítése ennél korábbi határidőt ír elő. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Utazási Iroda külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől. Az Utas köteles ebben az esetben az útlemondásra vonatkozó, az 5. pontban részletezett lemondási költségeket (bánatpénzt) megtéríteni. Legkésőbb a hátralék megfizetésének időpontjában esedékes az esetleges kapcsolódó szolgáltatások – pl. fakultatív programok – megrendelése és díjának kiegyenlítése is.

 

       3.  Repülős utazások különleges feltételei

 

– A légitársaságok utazási feltételei az utazási irodával kötött feltételek részévé válnak;

– előre nem közölt közbenső leszállásra, a légitársaság vagy a repülőgép cseréjére sor kerülhet;

 – a légitársaság fenntartja a repülőjegy elemeinek változtatását (menetrend, poggyászok, fedélzeti ellátás, stb.);

 – járatkésésekért, ill. a meghirdetett menetrend be nem tartásáért az Utazási Iroda nem vállal felelősséget.

 

  4.  Részvételi jegy

      A megrendelt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegy (voucher) megérkezéséről az Utas(ok) sms-ben, e-mailben vagy telefonon értesítést kapnak. A részvételi jegy – személyesen – a foglalás helyén vehető át, ill. amennyiben mail-voucherről vagy elektronikus repülőjegyről van szó, e-mailben történő kiküldés is kérhető.

      Repülős utak rövid határidős, ún. „last minute” foglalása esetén előfordulhat, hogy az utazási dokumentumokat az indulási repülőtéren vehetik át az utasok, esetenként térítés ellenében.

      

  5.  Elállás a szerződéstől

 

      5.1. Az Utazásszervező elállása

      a) Előre meghirdetett minimális létszám hiányában az utas előzetes (14 nappal indulás előtt) értesítése mellett;

     b) Ha a célterületen bekövetkezett természeti katasztrófa, háború vagy politikai zavargások miatt (amennyiben a területet az Utazásszervező országának külügyminisztériuma I. veszélyességi osztályba sorolta) az utazás nem bonyolítható le. Az Utazásszervező elállása esetén az Utas által befizetett díj visszafizetésre kerül.

 

      5.2. Az utas elállása

 Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal – az alábbiakban részletezett bánatpénz megfizetése mellett – bármikor elállhat. A bánatpénz számításának alapja az utazás teljes részvételi díja.

 

      5.2.1. Csak szállásfoglalásnál

 a) apartman foglalása esetén:

          • indulás előtti 30. napig 30%

          • 29–15. napig 65%

          • 14–7. napig 75%

          • 6–3. napig 85%

          • 2. naptól, ill. no show 95%

 

b) Hotel foglalása esetén:

        • indulás előtti 30. napig 30%

       • 29–15. napig 65%

       • 14–7. napig 75%

       • 6–3. napig 85%

       • 2. naptól, ill. no show 95%

c) Non Refundable – a befizetett összeg nem visszatéríthető

 

   5.2.2. Repülős utazások foglalásakor

 

 a) repülős utazási csomag (Pauschal) foglalása esetén:

      • indulás előtti 30. napig 35%

      • 29–15. napig 65%

      • 14–7. napig 75%

      • 6–3. napig 85%

      • 2. naptól, ill. no show 95%

b) X jelű, ún. MIX-es illetve, Y jelű DINAMIC repülős csomagok foglalása esetén:

 – a foglalás nem módosítható, másra nem engedményezhető és a repülőjegy ára nem téríthető vissza, emiatt és az akciós árak miatt az útlemondáskor fizetendő bánatpénz jóval magasabb összeg.     

• Indulás előtti 15. napig általában 85%

 • 14–8. napig 90%

• 7. naptól 100%

 

5.2.3. Csak repülőjegy foglalása esetén:

 

Mindig az aktuális légitársaság feltételei érvényesek. A fapados légitársaságoknál foglalt repülőjegyek, valamint a menetrend szerint járatokra szóló legolcsóbb jegyek ára nem visszatéríthető, és a jegyek gyakorta nem is módosíthatók.

 

5.2.4. Buszos utazásszervezés esetén:

 

Elállás esetén az Utazási Iroda az alábbi bánatpénzt – eljárási- és ügyviteli költségei kompenzálására – a már befizetett összegből az utasnak járó kifizetésből feltétel nélkül visszatartja:

60-35 napon túli lemondás esetén 25%

34-25 nap között a teljes részvételi díj 30%-a

24-15 nap között a teljes részvételi díj 50%-a

14-8 nap között a teljes részvételi díj 75%-a

7. naptól indulásig történő lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a fizetendő kötbérként.

 

5.3 A foglalások módosítása

A foglalások módosításának az Utazási Iroda felé fizetendő ügyintézési díja: 3.000 Ft/fő/módosítás (3 napos NON-STOP utak), egy napos utak esetén: 1.500 Ft/fő/módosítás. (Módosításnak minősül: név, időpont, felszállási hely). A módosítással járó (ügyintézési díjon felül) többletköltségek – pl. drágább időpontra foglal át – az Utast terhelik.

Az időpont módosítása 14 napon belül nem lehetséges.

Indulás előtt 2 nappal módosítás már nem lehetséges.

 

6. Az Utazási szerződés módosítása

 

  6.1. Módosítás az Utazásszervező részéről

Az Utazásszervező fenntartja a jogot az utazás lényeges elemeinek megváltoztatására, ha az 5.1/b pontban felsorolt okok ezt szükségesé teszik, továbbá – az Utasok előzetes értesítése mellett – az utazás díjának emelésére (indulást megelőző 20. napon kívül), ha a szállítási díjak és/ vagy a szállás/ellátás költségei jelentősen megemelkednek. Amennyiben az árváltozás a 8%-ot meghaladja, az utasok elállhatnak az utazástól, részükre a befizetett díj teljes egészében visszafizetésre kerül.

 

6.2 Módosítás az Utas részéről

 Az utazás lényeges elemeinek módosítása az indulást megelőző 30 napon belül útlemondásnak minősül, és az 5. pontban szabályozott bánatpénz megfizetése mellett lehetséges. Az 5.2.2/b pontban részletezett foglalások és az 5.2.3 pont szerint foglalásokból a fapados és akciós/olcsó repülőjegyek nem módosíthatók, a foglalást követően bármely változtatás csak az út lemondásával lehetséges.

Egyéb esetekben a módosítás díja függ az utazás módjától, a módosítani kívánt szerződéselemtől, a változtatás időpontjától és az konkrét utazásszervezőtől. Módosítási díjként az Utazási Iroda 30 euró/fő kezelési költséget számít fel, és csak a konkrét módosítás során áll módjában közölni az érintett partnerek által felszámítandó további módosítási díjakat. Időpont és vagy egyéb lényeges elem (pl. szállítóeszköz, szállás) megváltoztatása esetén az Utas köteles megtéríteni az Utazásszervező felmerülő költségeit.

 

7. Biztosítás

 A részvételi díj biztosításokat nem tartalmaz. Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás vagy útlemondási biztosítást is tartalmazó komplex utasbiztosítás az EURO TRAVEL INTERNATIONAL Kft irodáiban köthető.

 (Megkötése ajánlott.)

 

8. Egyéb feltételek

 Az utazás megszervezése és szerződés szerinti lebonyolítása az Utazásszervező feladata és felelőssége.

 A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényeket az Utazásszervező felé kell benyújtani. Ennek feltétele, hogy az Utas a kifogását a helyszínen – a telepített idegenvezetőnek, ennek hiányában a szolgáltatónak – haladéktalanul bejelentse, és ha a panaszát nem orvosolták, erről jegyzőkönyvet vetessen fel.

 Az EURO TRAVEL INTERNATIONAL Kft által közvetített utazásokkal kapcsolatban a közvetítést érintő minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat az ügyre hatáskörrel rendelkező budapesti bíróság illetékességének.

 Az utazás szervezését érintő vitás kérdésekben az adott Utazásszervezővel történő megegyezésre kell törekedni, ha perre kerül sor, az Utazásszervező által megnevezett bíróság illetékes.

 

9. Amennyiben az Utazásszervező külföldi, a díj az utazásszervező országa szerinti pénznemben kerül meghatározásra, azt az utas forintban is fizetheti, a mindenkori MNB középárfolyam +2%-os árfolyamon átváltva. Amennyiben az Utazásszervező külföldi, az célállomáson magyarul beszélő képviselő nem fog rendelkezésre állni.

 

 

KELT: Budapest, 2018. 07.01.

 

Letöltés